ท่องไปในโลกกว้างไม่ไกลจากไทยแลนด์
ทีม ดีเจ สถานีวิทยุเจเอนเรดิโอ ศึกษาแหล่งอารยธรรม และน้ำตกไนแองกาล่า ในเอเซีย ณ เมืองจำปาสัก ปากเซ สปป.ลาว  แหล่งท่องเทียวจากธรรมชาติที่นับวันจะค่อย ๆสูญหาย ไปกับสังคมเมืองที่กำลังลุกคืบไปทุกที


ภาพบรรยากาศ