ท่องไปในโลกกว้างไม่ไกลจากไทยแลนด์
ทีม ดีเจ สถานีวิทยุเจเอนเรดิโอ ศึกษาแหล่งอารยธรรม และน้ำตกไนแองกาล่า ในเอเซีย ณ เมืองจำปาสัก ปากเซ สปป.ลาว  แหล่งท่องเทียวจากธรรมชาติที่นับวันจะค่อย ๆสูญหาย ไปกับสังคมเมืองที่กำลังลุกคืบไปทุกที


ภาพบรรยากาศ

   

   

   

   
 

Search

 

เข้าสู่ระบบแบบสำรวจ 2

แนวเพลงที่ชอบ
 

แบบสำรวจ 3

แนวเพลงที่ชอบ
 

แบบสำรวจ 4

แนวเพลงที่ชอบ